Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Katowicach

Zapraszamy do udziału w

XIII Konferencji  Naukowej

Efekty kształcenia i wychowania

w kulturze fizycznej

Jubileusze prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego

80 rocznica urodzin, 60-lecie pracy naukowo-pedagogicznej,

40-lecie zatrudnienia w katowickiej AWF

Katowice, 11-12 maja 2011


Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych i rozwiązań metodycznych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej oraz uczczenie jubileuszy prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Prezentowane doniesienia powinny być związane z nowoczesnymi tendencjami w wychowaniu fizycznym i wychowaniu fizycznym specjalnym, pozalekcyjnymi zajęciami rekreacyjno-sportowymi, pozaszkolną aktywnością ruchową uczniów szkół różnych typów oraz adaptowaną aktywnością ruchową.

Organizatorzy

Akademia Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej


Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2011 roku w obiektach AWF Katowice. Przewidujemy uroczystą sesję jubileuszową i plenarną, obrady w sekcjach, sesję plakatową oraz panel rekreacyjno-sportowy (nowa hala AWF). Uczestnictwo może być czynne lub bierne, zwłaszcza zainteresowanych nauczycieli wychowania fizycznego.

Więcej informacji pod adresem: www.efekty2011.awf.katowice.pl


Strona główna | Zarząd Oddziału | Aktualności | Działalność | Członkowie i składki | PTNKF w Polsce | Kontakt