Sekretarz - dr Monika Marszołek


Zarząd Oddziału


Strona główna | Zarząd Oddziału | Aktualności | Działalność | Członkowie i składki | PTNKF w Polsce | Kontakt

Wiceprezes - dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw.


Prezes - dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. nadzw.

Skarbnik - mgr Wojciech Wąsowicz

Członek - dr hab. Stanisław Poprzęcki, prof. nadzw.

Członek - dr Jacek Polechoński