Aktualności


Strona główna | Zarząd Oddziału | Aktualności | Działalność | Członkowie i składki | PTNKF w Polsce | Kontakt

 

   

    Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Polskiego

Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej


     Dnia 30 marca 2009 roku w AWF w Katowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Katowicach. Sprawowanie funkcji Prezesa, zakończył po 25 latach prof. dr hab. Jan Ślężyński. Współpraca Władz Rektorskich i Dziekańskich z Panem Profesorem była bardzo owocna i przyniosła wiele korzyści, zwłaszcza młodym naukowcom.
     Na zebraniu zostały wybrane nowe władze:
dr hab. Krystyna Górna - Łukasik, prof. nadzw. - Prezes
dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw. - Wiceprezes
dr Monika Marszałek - sekretarz
mgr Wojciech Wąsowicz - skarbnik
dr hab. Stanisław Poprzęcki, prof. nazw. - członek
dr Jacek Polechoński - członek