Członkowie i składki


Strona główna | Zarząd Oddziału | Aktualności | Działalność | Członkowie i składki | PTNKF w Polsce | Kontakt

Informujemy, że składka członkowska za rok 2011 wynosi 12 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Katowicach
Bank: PKO BP SA II/O Katowice nr 57 1020 2313 0000 3902 0126 7087